Interim Management

Ik ben op mijn best in organisaties die in beweging zijn. 

In mijn bagage heb ik onder andere:

* kennis en ervaring met zowel de beleidskant als de uitvoering van gemeenten
* Coaching interventies zowel individueel als op team niveau,
* Lean Management,
* Neuro Linguistisch Programmeren,
* Proces optimalisaties, 
* goede kennis van o.a. Beleidsontwikkeling, Uitvoering WMO, W&I, Klant Contact Centra, Burgerzaken,  

Ik streef steeds naar verdere professionalisering van mijzelf en van de organisaties waar in ik werk. 

Voorbeelden waarvoor ik inzetbaar ben:

Interimopdrachten in organisaties.

Afdelingshoofd of teamleider Beleidsafdelingen, WMO, Werk & Inkomen, Burgerzaken, KCC.

Door mijn jarenlange ervaring in het sociale domein kan ik ook een goede bijdrage leveren aan projecten in het kader van de drie decentralisaties. 

Coaching van afdelingshoofden, teamleiders of medewerkers in gemeenten. Daarbij kan het gaan om de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker maar ik kan ook coachen in combinatie met het verbeteren van de kwaliteit van het werk of de aansturing.

En natuurlijk is iedere andere klus de verkenning waard.